‘Gjerningstedet’ er lukket!

GJERNINGSTEDET ER LUKKET!

Tirsdag den 29. marts 2016 lukkede Gjerningstedet på en ekstraordinær generalforsamling.

Som konsekvens skal FOLKEAKTIERNE tilbagebetales til køberne.

Fra 7. april 2016 og frem til 1. oktober 2016 kan man få indløst sin folkeaktie ved personligt fremmede i Sparekassen Kronjylland, Hammel.

Man skal medbringe sin folkeaktie i sparekassen og vil derefter få udbetalt pålydende beløb på folkeaktien.

Bestyrelsen vil løbende blive underrettet om status på udbetalingerne og vil ved udløbet af udbetalingsperioden forsøge at kontakte ejerne af de folkeaktier, der endnu ikke måtte være indløst.

Ved udløb af det halve år, vil eventuelt ikke indfriede beløb tilfalde GAU.

Den ekstraordinære generalforsamling besluttede desuden, at Gjerningstedets overskud skal tilfalde GAU med den klausul, at beløbet skal øremærkes et projekt, som kan være med til at sikre nyt liv i Gjern midtby.

TAK TIL DEM DER STØTTEDE!

På bestyrelsens vegne,

Susanne Domino, Johannes Berggreen og Stefan Rossel